Staj İçin Gerekli Evraklar

STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Öğrenci Belgesi  ( e-Devlet ya da Okuldan Islak İmzalı)

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-Fotoğraf 1 Adet

4-SGK Durum Belgesi  (Okuldan Islak İmzalı/Onaylı)

5-İş Sağlığı ve Güvenliği  (İSG) Eğitimi Aldığına Dair  Belge ya da Transkript (Transkript Okuldan Onaylı Olmalı)

6-Zorunlu Staj Formu/ Staj Kabul Formu 2 Nüsha (Üniversiteler İçin)

7-Mesleki Eğitim Sözleşmesi 3 Nüsha (Liseler İçin)

8-Yaka Kartı (Okul Logosu ile Stajyer Olduğunu Belirten)

9-Staj Yapılacak Bölüm ile ilgili Forma (İlgili Hastane İle iletişime Geçilerek)

10-Aile Hekimliğinden Aşı Kartı (Tetanoz)

       * KKK (Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık)

       **Suçiçeği

       ***Hepatit A ve Hepatit B

11-Sağlık Kurul Raporu ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir’’ ibareli

       *Gerektiğinde İş Yeri Hekiminin Uygun Gördüğü Diğer Tetkik, Tahlil ve Belgeler
     
       ***Covid-19 için PCR testi yapılmalıdır. (2 COVİD AŞISI OLMUŞ VE ÜZERİNDEN 14 GÜN GEÇMİŞ İSE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU YOKTUR BU DURUMDA COVİD 19 AŞI KARTI İBRAZ EDİLMELİDİR.)

12- Öğrenci adına açılmış Ziraat Bankası Hesap Cüzdanı Fotokopisi

*İSTENEN TETKİKLER

-HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak IgM ve IgG, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,

-KBB uzman muayenesi veya odyometri sonucu ( gürültü riski olan yerlerde staj ya -EKG raporu ve akciğer grafisi raporu,

-Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı,

-Göz uzman muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları,

**Özel veya Devlet Hastanelerinden Temin Edilebilir. Ancak öncelikle staj yapılacak kurum ile iletişime geçilmelidir.

*** Rapor en fazla 6 (altı) ay öncesine ait olmalıdır (staj başlangıç tarihinden) (Rapor iş yeri hekimi tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır.)

**** Islak İmzalı Öğrenci Belgesi ile ücretsiz olarak Kamu Hastanelerinden temin edilebilmektedir.

-Radyolojide staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak atipik hücre açısından periferik yayma (Varsa Hematoloji Uzmanı yoksa Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından yapılır), TSH, serbest T4 tetkiki, dermatolojik muayene sonuçları, 

-Ameliyathanede staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak Solunum Fonksiyon Test sonuçları,

-Patoloji Laboratuvarında staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak atipik hücre açısından periferik yayma (Varsa Hematoloji Uzmanı yoksa Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve solunum fonksiyon testleri sonuçları, 

-Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak El Hijyeni Eğitimi Belgesi,

-Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak Hepatit A (Anti HAV IgG) markerleri,

-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Staja Başlayacaklardan; Yukarıdaki 5 tetkike ek olarak dermatolojik muayene, solunum fonksiyon testi