Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Güncellenmiştir


01.06.2017 tarih ve 23642684.010.99-1108 sayılı Makam Olur’u yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 10.01.2018 tarih ve23642684.010.99- E.99-47 sayılı Makam Olur’u ile güncellenmiştir.

 Söz konusu tarifenin Usul ve Esaslarının “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi” başlıklı yazının 5’inci maddesine göre; Hastanemize “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında” başvuru yapan hastalarımıza “ Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 2 (iki) katı olarak uygulanmasına karar verilmiştir.