T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılarımız


                                             
                                                   
                                                                   Müdür Yardımcısı
                                                                     Sema SUYER