T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılarımız


                                             
                                                   
                                                    Müdür Yardımcısı                                                          Müdür Yardımcısı
                                                    Kıymet ERASLAN                                                          Sema SUYER