T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

İdari ve Mali İşler Müdürümüzİdari ve Mali İşler Müdürü
İsa TAKTAK