T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

Acil sağlık HizmetleriACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

 1. AMAÇ: Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj uygulaması, müşahade, konsültan hekim çağrılması, hasta yatış veya sevk, görüntüleme, laboratuar hizmetlerine yönelik süreçlerin tanımlanmasını, hasta ex olma durumunda izlenecek yöntemlerin açıklanmasını, nöbet sürecinin tanımlanmasını, doğru zamanda doğru işlemin ve gerekli tedavinin zamanında yapılmasını sağlamaktır.

 2. KAPSAM: Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaları, acil serviste yürütülen tüm faaliyetleri ve çalışanları kapsar.

 3. SORUMLULAR: Acil serviste görevli tüm doktorlar, hemşireler, acil tıp teknisyenleri, sağlık memurları, tıbbi sekreterler, hasta kayıt ve danışma görevlileri, temizlik görevlileri.

 4. PROSEDÜR AKIŞI:

Acil servise hasta kabul süreci.

 • Ambulans ile hasta gelişi
 • Ayaktan hasta gelişi
 • Polikliniklerden hasta gelişi
 • Enjeksiyon ve pansuman için gelen hastalar.

Triyaj Uygulaması

İlaç Malzeme ve Cihazların Yönetimi

Muayene, Müdahale, Tanı ve Konsültasyon Süreçleri

Sevk, Yatış ve Taburculuk Süreçleri

Müşahade Süreçleri

Hasta ve Yakının Bilgilendirilmesi

Zehirlenme Vakaları

Adli Vakalar

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Sağlık Hizmeti Kapsamında Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Koodinasyon Süreçleri

Acil Serviste Risk Yönetimi

Acil Servis Mavi Kod Çağrı Müdahale ve Uygulama Süreci

Acil Serviste Ex/ Ex Duhul Halinde Yapılacaklar

 • Ambulans İle hasta gelişi

Hasta bekletilmeden Sarı Alana alınır.

İlk bulguları ve klinik durumu değerlendirilir.

Hastanın Sarı Alan kaydı açılır.

Gerekli ise klinik durumuna ve hayati fonksiyonlara destek ilk müdahalesi yapılır.

Hastanın istenilecek tetkikler için kan ve diğer numuneler alınarak pnomotik veya personelle laboratuara gönderilir.

Gerekli ise radyolojik tetkikleri yapılır.

Tetkiklerin sonuçları ile hasta yeniden değerlendirilir.

Yine gerekli ise ilgili uzman hekimlere konsülte edilir.

Yapılacak tedaviler belirlenir.

Parenteral tedavi düşünülüyorsa müşahade odasına alınır.

Tedavinin ardından hasta şifa ile taburcu olabilir, polikliniğe yönlendirilebilir ya da reçete edilen ilaçlarla tedaviye evde devam etmesi önerilebilir, gözlem altında tutulabilir, servise yatış yapılabilir, bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevk edilebilir, hasta ex olabilir.

 • Ayaktan hasta gelişi

  Ayaktan gelen hasta görevli sağlık personeli tarafından triyajda karşılanır, şikayetleri dinlenir vital bulguları değerlendirilip kayıt edilir, önceliği belirlenip acil muayene kaydı açılır ve sırasını bekler veya öncelikli olarak muayene alanına alınır.

  Acil görevli hekiminin muayenesi ve sonrasında gerekli ise laboratuar ve radyoloji tetkikleri yapılır.

  Tetkiklerle beraber acil polikliniğinde hasta tekrar değerlendirilir.

  Yapılacak tedavi belirlenir.

  Parenteral tedavi düşünülüyorsa müşahade odasına alınır.

  Tedavinin ardından hasta şifa ile taburcu olabilir, polikliniğe yönlendirilebilir ya da reçete edilen ilaçlarla tedaviye evde devam etmesi önerilebilir, gözlem altında tutulabilir, servise yatış yapılabilir, bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevk edilebilir, hasta ex olabilir.

 • Polikliniklerden hasta gelişi

Hasta acil poliklinik kaydını yaptırarak beklemeden gelir. Ayaktan basit tıbbi muayene yapılacak hastaların tedavileri poliklinik hekimi tarafından belirlenmiş ise hekimin istediği tedavi orderi acil hasta muayene formuna kayıt edilir ve acil hemşireleri tarafından uygulanır. Tedavi bitiminde ilgili hekim bilgilendirilir ve hasta tekrar polikliniğe yönlendirilir.

Poliklinikte muayene sırası beklerken sağlık durumunun ileri derecede bozulan hastalar ilgili katın yardımcı personeli tarafından sedye veya tekerlekli sandalye ile sarı alana alınarak acil hekimi ve sağlık personeli ile gerekli ilk müdahale yapılır. Laboratuar ve radyoloji tetkikleri yapılır. Tetkik sonuçları ve hastanın klinik durumuna göre hasta konsülte edilebilir. Hastanın son durum değerlendirmesinin ardından hasta şifa ile taburcu olabilir, tekrar polikliniğe yönlendirilebilir ya da reçete edilen ilaçlarla tedaviye evde devam etmesi önerilebilir, gözlem altında tutulabilir, servise yatış yapılabilir, bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevk edilebilir, hasta ex olabilir.

 • Enjeksiyon ve pansuman için gelen hastalar

  Acil servise enjeksiyon ve pansuman için gelen hastalar enjeksiyon veya pansuman poliklinik kaydı yaptırırlar.

  Enjeksiyon ve pansuman defterine barkod yapıştırılır.

  İntra müsküler enjeksiyon için hasta /hasta yakınından rıza belgesi  alınmaktadır.

  Reçeteleri kontrol edilerek enjeksiyon yapılır.

  Pansuman kayıt defterine pansuman yapılan hastaların pansuman yerleri ve gerekli ise enfeksiyon durumu, kaçıncı günü olduğu gibi bilgiler de yazılabilir.

       

  • Hasta Müşahade Süreci:

   Acil servis hekimi ya da konsültan uzman hekim tarafından hastanın acil serviste müşahade altında kalmasına karar verilmiş ise hasta müşahade odasına hemşire gözetiminde gerekirse personel yardımıyla uygun olarak nakledilir, hasta bilekliği takılır, müşahade odası müşahade hemşiresi tarafından hastaya tanıtılır. Hastaya burada yapılacak tedavi ve uygulamalar hekim tarafından hasta veya yakınlarına bilgi amaçlı aktarılır.

   Müşahade altına alınacak hastalara yapılacak olan tedavi ve uygulamalar “Acil Servis Hasta tedavi ve takip formuna acil hekimi tarafından tarih, saat, doz, yol ve süresi kaydedilir, kaşelenir ve imzalanır. Müşahade altına alınacak veya altındaki hastalara acil hekimin uygun gördüğü ve kaydettiği müşahade formuna uygun olarak sarı alanda veya müşahade de uygulayan hemşire tarafından hemşire gözlem formuna uygulama saati ve kaşesi veya imzası kaydedilir, müşahadeye alınış saate yazılır. IV infüzyon solüsyonu varsa solüsyon üzerine infüzyon etiketi yapıştırılır ve üzerine hastanın adı soyadı ve solüsyon içinde ilaç varsa dozu ve verilme süresi yazılır.

   Müşahade süresince tanı konan ve konamayan durumu kötüleşen hastalar ilgili prosedüre uygun olarak ilgili servise veya il ambulans birimince (112) prosedürlere uygun şekilde başka bir merkeze transferi sağlanır.

   Yatış endikasyonu konulan ancak ilgili serviste boş yatak bulunmaması durumunda; acil servis müşahade de bekletilmez. İl ambulans birimince (112) prosedürlere uygun şekilde başka bir merkeze transferi sağlanır.

   Müşahede süresi 2 saati geçen tüm hastalara ilgili doktor 2 saate bir vizit muayenesi yapar.Kayıt altına alınır.

   Müşahadeden taburcu olacak hastalar hasta dosyasına müşahadeden çıkış saati yazılır ve sisteme kaydedilir.

 • Triaj Uygulaması******
 • Adli vaka olarak hasta gelişi

     Polis eşliğinde gelen adli vakaların girişleri hasta kayıtta hastane polisi bilgisi dahilinde VHKİ tarafından adli vaka olarak kaydı yapılır. Güvenlik görevlileri veya polis gözetiminde hasta mahremiyeti sağlık ekibi güvenliği  sağlanacak şekilde ilgili doktor, muayenesini yaptıktan sonra sistem üzerinden adli muayene formu doldurur. Birer nüshaları polise teslim edilir. İkişer nüshaları adli vaka dosyasında bulundurulur. Ay sonunda fatura birimine teslim edilir.

     Polis eşliğinde olmadan kendi ifadesi ile adli vaka olarak geldiğini iddia eden hasta hastane polisine bilgi verilir, muayenesi ilgili hekim tarafından yapılır sistem üzerinden adli muayene formu doldurulur, ilgili karakoldan üstyazı ile veya polis tarafından getirilen üstyazı ile bir nüshası teslim edilir ikişer nüshaları adli vaka dosyasında bulundurulur.

    İsimsiz-kimliksiz bir şekilde ambulans veya ayaktan başvuran tüm hastalar; hastane polisine bildirilerek adli vaka kaydı açılır, gerekli muayene ve tedavisi yapıldıktan sonra adli vaka formu doldurulur, taburculuk planlanıyorsa bu şekilde gelen hasta hastane polisine teslim edilir.

     Eğer hasta trafik kazası, intoksikasyon vb. olaylarla ayaktan veya 112 ile gelirse hastane polisine haber verilir, yukarıdaki işlemler yapılır.

Triaj Uygulaması: Acil Servise başvuran her hastaya Sağlık Memuru, Ebe, Hemşire veya Att tarafından Triyaj uygulanır. Hasta ilk olarak Triaj alanına gelir aciliyetine göre renk kodlaması yapılarak veznede aşağıdaki alanlardan birine kayıt açılır.

KIRMIZI ALAN (ÇOK ACİL-BEKLETİLMEZ):Hasta ambulansla veya kendi aracıyla gelmiş olabilir. Hemen acil sedyesine alınarak resusitasyon odasına alınır. Hekim ve diğer sağlık personelleri (hemşire, ATT, anestezi teknisyeni) tarafından derhal müdahale gerçekleştirilir.

SARI ALAN (ACİL-BEKLETİLEBİLİR): Hasta ambulansla, kendi aracıyla veya ayaktan gelmiş olabilir. Hasta Sarı Alana alınır. Hekim ve diğer sağlık personelleri (hemşire, ATT, anestezi teknisyeni) tarafından derhal müdahale gerçekleştirilir.

YEŞİL ALAN (ACİL OLMAYAN-BEKLEYEBİLİR):Hasta durumu uygunsa acil polikliniğe kendisi gelir, polikliniğe yönlendirilir sıra bekler. Durumu uygun değilse hasta sandalyesi veya sedye ile poliklinik odasına yakın bölüme alınır sırasını bekler ve muayenesini olur.

EX (SİYAH): Hasta Resüsitasyon odasına alınır. Resüsitasyon gereğine göre hekim ve sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilir veya ex kabul edilip gerekli işlemler yapılır

Triyaj Görevlisinin Sorumlulukları:

Hastanın neden acil servise geldiğini sorgulama ve öğrenme

Hastaların hangisinin önce triyaja alınacağına karar verme

Triyaj hikâyesi, başlangıç vital ve bulguların kayıtların doldurulması

Triyaj sırasında gerekirse ilk yardım uygulamak

Ziyaretçi ve hasta yakınlarının içeri girmesine müsaade edilmediği durumlarda hastanın durumu hakkında onlara bilgi vermek

Bekleme salonundaki hastaların kontrolü ve sağlık durumlarının takibi

Bekleyen hastalarla tekrar ilgilenmek ve triyaj yapmak.

Triaj kısa bir Servis değerlendirme sonrası, hangi hastanın ne zaman ve ne sıklıkta değerlendirmesi gerektiği ile ilgilidir. Bu karar genellikle hastanın kısa klinik değerlendirmesine ve vital bulgularına dayanır. Hastanın genel görünüşü, hastalığının veya yaralanmanın öyküsü, hastanın mental durumu da triyaj kararını verirken önemlidir.  Acil Serviste triyajdaki kısa karşılaşma hastanın Acil Servisten ayrılacak kadar stabil olduğu kararını verdirmek için yeterli değildir. Her hastanın taburculuğuna Acil serviste değerlendirmesi yapıldıktan sonra karar verilmelidir.

Ambulansla gelen hastalar triyaja tabi tutulmaksızın Acil Servise alınarak uygun ünitede değerlendirilir.

Diğer tüm hastaların ilgili skala yardımıyla ayırımları yapılarak Acil Servis birimine yönlendirilir.

 

RENK

ALAN VE VAKA NİTELİĞİ

ÖRNEK DURUMLAR

 

 

 

YEŞİL

Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar.

* Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı

* Aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü

* Genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti

* Basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler

* Kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARI

 

 

 

 

 

Kategori 1: Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli morbidite oranı olan durumlar.

*Diastolik>110 mmHg, Sistolik>180 mmHg olan kan basıncı yüksekliği

* Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı

*Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta derecede solunum sıkıntısı

* Nöbet geçirme öyküsü (uyanık)

* Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya steroid kullanan hasta

* İnatçı kusma

* Amnezi ile birlikte kafa travması olan ancak bilinci açık hasta

* Kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı

* 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta

* Şiddetli karın ağrısı olan hasta

* Deformite, ciddi laserasyon ve ezilme yaralanması içeren ekstremite yaralanması

* Suistimal riski veya şüphesi olan çocuk

* Stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta

 

Kategori 2: Orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlar.

* Basit kanamalar

* Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı olmayan basit göğüs yaralanmaları

* Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu

* Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları

* Dehidratasyon belirtileri olmayan kusma ve ishaller

* Normal görme fonksiyonu olan göz inflamasyonları veya gözde yabancı cisim

* Minör ekstremite travması (ayak bileği burkulması, muhtemel basit fraktür, araştırma gerektiren komplike olmayan laserasyon) normal vital bulgular

* Şiddetli olmayan karın ağrısı

* Zarar verme riski olmayan davranış bozukluğu olan hastalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRMIZI

Kategori 1:Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır.

* Kardiyak arrest

* Solunumsal arrest

* Havayolu tıkanıklığı riski

* Major çoklu travma

* Solunum sayısı < 10/dakika

* Sistolik Kan Basıncı<80 (yetişkin) veya genel durumu bozuk çocuk veya infantlar

* Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar

* Devam eden veya uzamış nöbet

 

 

 

Kategori 2:Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlar.

* İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması

* Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı

* Yardımcı solunum kaslarının solunuma katıldığı veya bakılabiliyor ise pulseoksimetri değerinin<%90’nın altında olduğu ciddi nefes darlığı olan hastalar

*Şiddetli stridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tıkanıklığı riski

* Dolaşım bozukluğu

-Nemli, soğuk deri, perfüzyon bozukluğu

-Kalp hızı<50 veya >150 olması

-Hemodinamik bulgularla beraber olan hipotansiyon

* Akut hemiparazi/disfazi

* Letarji ile birlikte ateş (her yaş)

* İrrigasyon gerektiren asit/alkali ile göz teması

* Major fraktür veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma

* Herhangi bir nedenle olan ciddi ağrı

-Önemli sedatif veya diğer toksik maddelerin oral alımı

* Davranışsal/Psikiyatrik

-Şiddet içeren agresif davranışlar

-Kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar

 • Acil Servis Ünitesinin Yapısal Düzeni ve fiziki hazırlığının yapılması:

Acil ayaktan hasta giriş alanında triyaj ve hasta kayıt kabul yeri ve laboratuvar sonuç ekranı yer almaktadır.

Ambulans giriş alanında hasta taşıma sandalyeleri, 1 adet hasta transfer sedyesi, nöbetçi eczane bildirimi için ekran, Polis noktası, Kırmızı Alan, Sarı alan 1,Yeşil Alan 1, Müdahale alanı ve  hasta bekleme salonu yer almaktadır.

Ambulans giriş alanından sol taraftaki koridorda bayan, erkek ve engelli lavaboları, İzolasyon odası, ASKOM, hekim ve hemşire dinlenme odası yer almaktadır.

Orta koridora bağlı yan koridorda hastanenin diğer birimlerine bağlanan bir kartlı geçiş kapısı ve primer/ tedavi alanı, müşahade çıkışı ve kırmızı alan bağlantı kapısı olmak üzere toplam üç kapı bağlantısı ve bir acil çıkış penceresi bulunmaktadır. Kırmızı alana koridordan giriş kapısı kartlı geçişle sağlanmakta.

Orta koridora bağlı yan koridorda otomatik sürgülü kapı ile ayrılmış Acil Röntgen, primer/tedavi alanı, Yetişkin Müşahade, Çocuk Müşahade yer almaktadır.

Acil servis sorumlu hemşiresi tarafından mesai saatleri dâhilinde, nöbet esnasında ise nöbet sorumlusu tarafından acil servis ünitesinin temizliği ve düzeni sürekli kontrol edilir ve temizlik görevlileri yönlendirilerek ünitenin temiz ve düzenli olması sağlanır, yapılan kontroller kayıt altına alınır.

Acil sorumlu hemşiresinin aylık çalışma çizelgesinde görevlendirilen nöbet sorumlusu tarafından acil müdahale arabası (crash-card) gerekli kontroller yapıldıktan ve eksiklikler giderildikten sonra ilgili form doldurulur ve imzalanır, kırmızı oda gerekli ilaç ve malzemeler ile her an hazır bulundurulur.

Nöbet sorumlusu hemşire tarafından acil serviste kullanılan narkotik ilaçlar, uygun olarak kontrol edilir ve Narkotik İlaç Kullanım ve Teslim defteri doldurularak imzalanır. Yarım doz narkotik imha formları iki form olarak düzenlenir ve günlük sorumlu hemşire tarafından eczane birimine teslim edilir.

Nöbet sorumlusu hemşire sabah ve akşam saatlerinde acil muayene odası, acil ilaç ve malzeme deposu kırmızı oda,primer / tedavi oda, depo, buzdolabı Isı ve Nem çizelgesini kaydeder ve imzalar olası sapmaları acil sorumlu hemşiresine bilgi verir.

Her nöbet devir teslimleri sırasında nöbet sorumlusu hemşire tarafından tedavi alanlarındaki ilaç ve sarf malzeme eksiklikleri kontrol edilir personel eşliğinde acil deposundan eksikler alana yerleştirilir kullanıma hazır hale getirilir.

 • Hasta Kabul ve Kayıt İşlemleri:

  Acil servise ayaktan gelen hastalar, Acil Servis Danışma Görevlileri tarafından karşılanır ve acil servis triaj görevlisine yönlendirilir. Triaj skalasına göre ve “Acil servis Triaj işleyişine” uygun olarak hastalar acil servise kabul edilir veya ilgili muayene alanına yönlendirilir.

  Hasta yakınları hastanın kayıt işlemlerinin yapılması için acil banko veri elemanlarına yönlendirilir. Hasta yakını yok ise kayıt işlemleri acil muayene veri elemanı tarafından yapılır.

  Sosyal Güvenlik Kurumuna dâhil olmayan, evrakları olmayan veya eksik evrakı olan hastalar için nöbetçi memur veya acil vezne veri elemanları tarafından ücretlendirilerek taahhütname yapılır. Kırmızı alan hastaları ve diğer acil müdahale gereken hastalar için evrak takibi beklenmeksizin ilk müdahaleleri gerçekleştirilir.

  Kimsesiz hastaların acil servise kabul ve muayeneleri “Kimsesiz Hasta Tutanağı’’ formu doldurularak işlemleri gerçekleştirilir.

  Kimlik ibraz etmeyen ve hayati riski olmayan hastaya kimliksiz kayıt açılmaz ancak hayati tehlikesi var ise bilinci kapalı ise hayati tehlikesi geçtikten sonra kimlik bilgilerine ulaşılarak kaydı açılır.

  Triaj skalasına göre acil muayene odasına yönlendirilen hastaların evrakları, acil muayene veri elemanları tarafından otomasyon sistemine muayene kaydı yapılır.

  Hasta Türkçe dışında bir lisan konuşuyor ise ve hasta yakınlarından da Türkçe konuşabilen yoksa Sağlık Bakanlığının Tercüman hattı 0850 288 38 38 aranarak mağduriyetin giderilmesi sağlanır. Yapılan tedavi ve müdahaleler bilgisayara acil veri elemanı tarafından kaydedilir.

  Acil servise enjeksiyon veya pansuman için gelen hastalara enjeksiyon veya pansuman poliklinik kaydı açılır.

  Tetkik gerektiren hastalar için tetkik istemleri bilgisayar üzerinden yapılır. Yapılan istemin barkodu veri elemanı tarafından çıkarttırılır, hemşire tarafından alınan kan numuneleri üzerine yapıştırılır. Radyoloji tetkikleri otomasyon üzerinden istek yapılarak hasta görüntüleme merkezine yönlendirilir.

  Acil servis hekimi tarafından muayenesi yapılan hastanın tüm vital bulguları, teşhisleri, istenen tetkikleri,  tedavi ve uygulamaları “(Acil Muayene ve Gözlem Formu)” na kaydedilir ve imzalanır.

 • Konsültasyon Hekim Çağırılması:

HBYS üzerinde ilgili branştan hekim için Acil Servis hekimi tarafından konsültasyon istemi yapılır.

Mesai içi ve mesai dışı istenen tüm konsültasyonlar aynı zamanda SMS ile bildirilir.

İstemi gören ilgili branş hekimi hedef değer olan 30 dakika içerisinde Acil Servise giderek hastayı muayene eder. Hastanın takibinden sorumlu acil doktoru, hasta hakkında gerekli bilgiyi konsültasyon hekimine verir.

Konsültan hekim gerekli tedaviyi düzenler ve otomasyon üzerinden istemi yapılan konsültasyonu onaylayarak gerekli notu HBYS üzerinden kaydeder.

 • Hastaların Yatışı:

Acil servis müşahade odasında hasta gözlemi 12 saat geçmemelidir. Bu süreyi aşan hastalar için nedeni belirlenerek gerekli düzenleyici önlemler alınır.

Acil servis hekimi tarafından muayenesi yapılan ve hastanenin diğer yataklı birimlerinde tedavisi gerekli olan hastalar için ilgili konsültasyon hekimi çağrılır.

Konsültasyon sonucu ilgili uzman hekim servise yatışı karar verir.

İlgili birim ile iletişim kurularak hasta naklinden önce yatağın hazır olması sağlanır.

Hasta ve hasta yakınına servise nakil ile ilgili bilgi verilir yatışının yapılması için acil kayıt vezneye yönlendirilir.

Hastanın acil serviste yapılan muayene ve tedavi bilgilerini içeren birimler arası hasta transfer formu doldurularak bir nüshası servis yatış dosyasına bir nüshası acil gözlem formuna konulur.

Hastanın nakil tarihi ve saati gözlem formuna kaydedilir.

Hasta tekerlekli sandalye ya da sedye ile gerekli görüldüğü takdirde mönitör ile birlikte görevli hemşire tarafından ilgili birime nakli yapılır.

Tüm bu işlemler esnasında yatış birimi, karar veren uzman hekim, yatış tarihi ve saati vb. bilgiler acil muayene veri elemanı tarafından otomasyona kaydı yapılır.

 

 • Nöbet Süreci:

  Acil serviste kesintisiz 24 saatlik zaman diliminde; doktor, sağlık personeli, laboratuar teknisyeni, röntgen teknisyeni, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, nöbetçi memur,  nöbetçi ASKOM/süpervizör ve nöbetçi şef görev yapmaktadır.

  Acil servis işleyişi ve organizasyonundan sorumlu doktor ve sorumlu hemşireleri sorumludur.

  Her gün sabah sorumlu hemşire Acil Servis eksiklerini, kırık ve kullanılamayan tıbbi ve tıbbi olmayan tüm malzemeleri kontrol, tespit eder ve eksiklikleri giderir.

  Acil servis sorumlusu gözetiminde tüm ilaçlar, sarf malzemeler, demirbaşlar, gözlem hastaları nöbet ekibi tarafından devralınır.

  Kontrole tabi ilaç (Narkotikler) nöbetçi ekibe sayılarak ve Narkotik İlaç Devir Teslim ve Kullanım Formu doldurularak imzalanıp teslim edilir.

  Nöbet devirleri, nöbeti devreden ve devralan ekip tarafından tüm malzemeler kontrol edilerek yapılır. Nöbet değişikliği durumunda Nöbet Değişim Formu doldurularak, nöbet değişikliği isteğinde bulunulur.

  Nöbet esnasında meydana gelen kayda değer olaylar nöbet defterlerine doktor ve hemşireler tarafında not alınır.

 • Hastane Dışına Sevk:

Acil serviste muayene edilen hastaların her türlü sağlık sorunu öncelikle hastanemiz bünyesinde çözüme kavuşturulmayı amaçlar.

Muayenesi yapılan hastalardan uzman değerlendirmesi gerektirenler için branş uzmanı çağrılarak konsülte edilir.

Hekim tarafından muayenesi yapılan ve sevk kararı alınan hastaya Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak genel sekreterlik kriz masası veya 112 Komuta Kontrol Merkezi ile görüşülerek hasta hakkında bilgi verilir ve nasıl bir merkeze sevk olacağı konusunda ek3 formu doldurulup mail yoluyla ve telefonla bilgilendirilir merkezin uygun yer için geri dönüşü beklenir, hasta ve hasta yakınlarına bilgi verilir. Sevk işlemleri için “Epikriz Formu, EK-9 formu” tanzim edilerek transferi yapan hekim tarafından imzalanır ve kaşelenir.

 • Acil Servis Mavi Kod Çağrı Müdahale ve Uygulama Süreci:

Acil müdahale çantası kontrolleri düzenli yapılır, Acil Müdahale Çantası Takip Formu ile kayıt altına alınır.

Acil Serviste mavi kod çağrısı 2222 aranarak gerçekleştirilir. Mavi Kod çağrısı alındığında ekip Acil Müdahale Çantası ile en geç 3 dakika içerisinde olay yerinde olacak şekilde her an hazır olmalıdır. Olaya müdahaleden sonra, Mavi Kod Olay Bildirim Formu doldurulur bir nüshası kalite birimine teslim edilir.

Hastanemiz mavi kod ekibinde bir acil hekimi, bir acil servis hemşiresi, bir güvenlik görevlisi, bir anestezi teknisyeni ve bir anestezi uzman hekimi yer almaktadır, acil servis hekim ve hemşirelerinin tamamı mavi kod ekibinden sorumludur. Her ayın başında günlük mavi kod müdahale ekip listesi  belirlenir.(Nöbet listesinde yer alır.)

 • İlaç, Cihaz ve Malzemelerin Yönetimi:

İlaçların ve tıbbi sarf malzemelerin istemleri iki günde bir otomasyon sistemi üzerinden sistemde önceden belirlenmiş minimum maksimum kritik stok seviyelerine göre beş günlük miktarı aşmayacak şekilde eczane veya ayniyat depo biriminden istem yapılır. Eczane veya ayniyat depo tarafından onaylanan ve hazırlanan ilaçlar ve malzemeler hemşire ve personel eşliğinde Tifler imzalanarak teslim alınır depoya uygun şekilde yerleştirilir. Acil Servis deposundan her nöbet devrinde nöbet sorumlu hemşiresi tarafından eksikler belirlenir ve gerekli miktarda alanlara dağıtılır. İlaçların ve sarf malzemelerin düzenli olarak miad kontrolleri acil servis sorumlu hemşiresi tarafından pazartesi- perşembe günleri olmak üzere haftada iki defa yapılır, son kullanma tarihine 6 ay kalan eczaneye veya ayniyat birimine bildirilir. Narkotik psikotrop ilaçlar, yüksek riskli ilaçların ayrımı, ışıktan korunması gereken ilaçların saklanması, okunuşu görünüşü yazılışı benzer ilaçlar ve aynı ilaçların farklı dozlarının yerleşimi, iadesi  Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü stok ve analiz daire başkanlığı tarafından yayınlanan talimata göre düzenlenir. İlaçların beklenmedik etkileri görüldüğünde hastane farmakovijilans sorumlusuna, tıbbi sarf malzemelerin beklenmeyen durumların yaşanmasında ise materyovijilans sorumlusuna advers etki bildirim formu doldurularak bilgi verilir. Kullanılmayan yarım doz ilaçlar için imha edilen yarım doz ilaç formu doldurulur bir nüshası eczaneye teslim edilir.

Acil Serviste medikal cihazlar ve hasta başı cihazların günlük bakımı ve kontrolü vardiya sorumlu hemşiresi tarafından yapılır kayıt altına alınır. Defibrilatörlerin günlük checkleri alınır dosyalanır ve kaydedilir. Hasta başı glukometre cihazların aylık bakımları ve kontrolleri laboratuvar birimince yapılır test sonuçlarının bir nüshası dosyalanır. Cihazlarda olası arıza durumunda sistem üzerinden biyomedikal birimine arıza talebi atılır tamiri için bildirim yapılır. Cihazların hastane tarafından belirlenen süre boyunca kalibrasyonları düzenli olarak yapılır olası sapmalar anında sistem üzerinden biyomedikal birimine bildirilir

 • Acil Servis Risk Yönetimi:

  Acil Serviste olağanüstü durum yaşanması halinde (Doğal Afet, Patlama, Toplu Zehirlenme, Zincirleme Trafik Kazaları… gibi) ilk yapılacak olan iletişim koordinasyon sağlanmalıdır. Hastane Afet Planına uyulmalıdır.

       Nöbette İletişim ve Koordinasyon                                    Mesai Saatlerinde İletişim ve Koordinasyon

   

  (Nöbetçi sorumlu hemşiresi tarafından)

  Ø  Hızlıca olay hakkında ve yaralı sayısı hakkında olabildiğince veri topla..

  Ø  Acil Servis Sorumlu Hemşiresine haber ver..

  Ø  Nöbetçi Süpervizöre, Nöbetçi Memura ve Şef Doktora haber ver..

  Ø  İlgili listede olağan üstü durumda çağrılacak yardımcı sağlık personellerini çağır.

  Ø  112 Komuta Merkezi ile Genel Sekreterlik Kriz Masası ile iletişime geç Acil Servis Maksimum alabileceği yaralı kapasitesi ve müdahalede bulunacak personel sayısı hakkında bilgi ver.

  Ø  Acil Servis İlaç ve Tıbbı sarf malzeme durumunu kontrol et gerekli ise Eczane ve Ayniyat depoyu açtır malzeme ve ilaç temin et kayıt altına al.

  Ø  Acil Serviste kırmızı ve sarı alan hastaları hariç tüm hasta ve hasta yakınlarını bilgilendir, acili ve müşahade alanını gelen yaralılar için boşalt hazır hale getir.

  Ø  Eğer Sedye ve müşahede alanı yetmeyecek ise poliklinik orta koridoruna hastanenin diğer servislerinden olabildiğince hasta yatağı ve sedye temin et koridoru müşahade ve gözlem olarak kullan.

  Ø  Triyaj için yaralı sayısına göre iki veya daha fazla kişi görevlendir. Triyaj kartlarını hazır hale getir.

  Ø  Tüm yapılan uygulama ve müdahaleleri kayıt altına al ve olabildiğince yaralı ve exlerin isim listesini çıkar.

  (Acil Servis Sorumlu Hemşiresi ve Hekimi tarafından)

  Ø  Hızlıca olay hakkında ve yaralı sayısı hakkında olabildiğince veri topla..

  Ø  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Başhekim Yardımcısı, İdari ve Mali Hizmetler Müdürüne haber ver..

  Ø  İlgili listede olağan üstü durumda çağrılacak yardımcı sağlık personellerini çağır.

  Ø  112 Komuta Merkezi ile Genel Sekreterlik Kriz Masası ile iletişime geç Acil Servis Maksimum alabileceği yaralı kapasitesi ve müdahalede bulunacak personel sayısı hakkında bilgi ver.

  Ø  Acil Servis İlaç ve Tıbbı sarf malzeme durumunu kontrol et gerekli ise Eczane ve Ayniyat depodan ilaç ve malzeme isteği yap hızlıca temin et.

  Ø  Acil Serviste kırmızı ve sarı alan hastaları hariç tüm hasta ve hasta yakınlarını bilgilendir, acili ve müşahade alanını gelen yaralılar için boşalt hazır hale getir.

  Ø  Eğer Sedye ve müşahede alanı yetmeyecek ise poliklinik orta koridorunu poliklinik hasta ve hasta yakınlarından arındır hastanenin diğer servislerinden olabildiğince hasta yatağı ve sedye temin et koridoru müşahade ve gözlem olarak kullan.

  Ø  Triyaj için yaralı sayısına göre iki veya daha fazla kişi görevlendir. Triyaj kartlarını hazır hale getir.

  Ø  Tüm yapılan uygulama ve müdahaleleri kayıt altına al ve olabildiğince yaralı ve exlerin isim listesini çıkar.

   

  Zehirlenme Vakaları:

 • Zehirlenme vakalarında aşağıdaki iş akış şeması takip edilerek hastanın müdahalesi yapılır.        


 • Acil Durum Afet Yönetimi:

  Olası afet durumlarında hastane afet planına uyulur, acil risk yönetimi planı uygulanır iletişim ve koordinasyonlar kurulur. KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler) maruz kalındığı durumlarda KBRN yönetimi/eylem planına göre uyulur.

 • Hasta ve Yakınlarının Bilgilendirilmesi:

  Acil servise başvuran her hastaya triyajdan başlayarak taburculuk sürecine kadar hastalık ve işleyiş hakkında bilgi verilir.

  Triyajda hastanın rahatsızlığı vital bulguları ve işleyiş hakkında kısa bilgiler verilir bekleyeceği süreler ve olası yapılacak işlemler hakkında sorulara cevaplar verilir.

  Muayene sürecinde hekim tarafından ve müdahale öncesinde müdahale yapan ekip tarafından hastaya ve hasta yakınlarına bilgi verilir, genel durumu bozuk hastalar için hasta yakınları olası riskler hayatı tehdit eden olası sorunlar hakkında bilgilendirilir.

  Başka sağlık tesislerine sevk, başka servislere yatış ve müşahade altına alınış sürecinde yine işleyiş hakkında sağlık ekibi tarafından hasta ve hasta yakınları bilgilendirilir.

  Taburculuk sürecinde hasta ve hasta yakınları hekim ve diğer sağlık ekibi tarafından taburculuk eğitimi verilerek taburcu edilir, hasta muayene ve gözlem formuna hangi konuda taburculuk eğitimi verilmiş ise kaydedilir.

 • Acil Sağlık Hizmeti Kapsamında Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Koordinasyon Süreçleri:

  Acil Servisten başka sağlık tesislerine sevk işlemlerinde 112 komuta ve koordinasyon merkezi ile iletişime geçilerek sevk işlemleri gerçekleştirilir. 112 Nakil hattı: 0212 414 76 99

  Zehirlenme vakalarında zehir danışma hattı aranarak bilgi alınır. Zehir danışma hattı: 114

  Olası kriz ve olağanüstü durumlarda Çekmece Bölgesi Kriz Koordinasyon merkezi aranarak bilgi verilir. Tel: 0212 454 61 00

  Türkçe bilmeyen hastalar için dili bilinmiyorsa eğer Sağlık Bakanlığı Tercüman hattı aranarak yardım alınır. Sağlık Bakanlığı Tercüman Hattı: 0850 288 38 38

 • Hasta Güvenliği:

  Hastanın düşmesini önlemeye yönelik önlemler alınır Acil Servise başvuran her hasta düşme riskli olarak kabul edilir ve buna yönelik önlemler alınır.

  Alınan önlemlere rağmen hasta düştü ise Güvenli Raporlama Sistemi Olay Bildirim Formu doldurularak Kalite Yönetim Birimine (KYB) bildirimi yapılır.

  Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik işlemler kalibrasyon için belirlenen dönemde yapılır.

  Acil Servis müşahedesine alınan her hastaya hasta bilekliği takılır müşahade odası müşahade hemşiresi tarafından tanıtılır yatak kenarları kaldırılır pencereler sürekli kapalı tutulur çağrı zilleri tanıtılıp gerekli olduğu sürece kullanılacağı hasta ve hasta yakınlarına anlatılır.

 • Çalışan Güvenliği:

  Kişisel koruyucu ekipmanlar bölüm bazında yeterli sayıda hazır halde bulundurulur.

  Personel Sağlık Tarama Programı Listesi doğrultusunda çalışanların taramaları yapılarak, sonuçlarPersonel Sağlık Kartlarına işlenir.

  Çalışanların karşılaştığı veya karşılaşacağı olası şiddet, taciz vb. olaylarda, çalışan güvenliğini sağlamak için Beyaz Kod Uygulama Prosedürüne göre davranılır, olay gerçekleşti ise Beyaz Kod Olay Bildirim Formu olaya müdahale eden güvenlik görevlileri tarafından doldurulur.

  Çalışan güvenliğini tehdit eden bir olay geliştiğinde, olayın türüne göre aşağıdaki formlar doldurulur;

 • Kesici-Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu,
 • İş Kazası Bildirim Formu
 • Kan ve Vücut Sıvıları Sıçramasına Maruz Kalma Bildirim Formu

  Birime yeni çalışmaya başlayan personele genel uyum eğitimi, eğitim hemşiresi tarafından genel uyum eğitimi, birim sorumlusu tarafından bölüm uyum eğitimi verilmekte olup, birim sorumlusu tarafından Oryantasyon Eğitim Formu doldurulur. Doldurulan formun bir nüshası ilgili birimde bir nüshası eğitim hemşiresine teslim edilir.

 • Acil Serviste Ex/ Ex Duhul Halinde Yapılacaklar:

  Hasta acil servise getirildiği zaman hayati bulguları mevcut ise ve acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen ölüm olayı gerçekleşmiş ise son muayenesi hekim tarafından yapılır hbys üzerinden “Ölüm Tutanağı” ve “Defin Tutanağı” acil hekimi tarafından tanzim edilir.

  Ölen şahıs adli vaka olarak şüpheli görülürse hekim tarafından güvenlik görevlilerine polise haber vermeleri için talimat verilir.

  Ölen kişinin yakınlarına acil hekimi tarafından gerekli açıklamalar yapılır.

  Ölüm olayı şüpheli ise, acil servise getirilen ve resusitasyon uygulanan şüpheli ölümler ve acil servise ex duhul olarak intikal eden ölümler, polise haber verildikten sonra ölüm tutanağı ve defin ruhsatı düzenlenir.

  Biliniyorsa ölüm nedeni, ölüm tarihi ve saati, yapılan tüm müdahaleler, EKG çıktısı, varsa tüm tahlilleri  “Acil Muayene ve Gözlem Formu” na kaydedilerek acil hekimi, gündüz acil sorumlu hekimi, nöbetlerde nöbetçi şef ve sağlık memuru veya hemşire tarafından imzalanır. Otomasyon sistemine gerekli kayıtları yapılır.

  Ölen hasta vücudundan tıbbi müdahale amacıyla kullanılan katater, sonda, hava yolu, damar yolu gibi materyaller çıkartılır.

  Ölen kişinin üzerinde veya yanında bulunan para, ziynet eşyaları, çıkarılabilir protez vb. eşyalar,  acil sağlık memuru veya hemşiresi ile hastane güvenlik görevlileri tarafından tutanak tanzim edilerek imzalanır.

  Ölen kişinin gözkapakları kapatılır, çenesi ve ayak başparmakları temiz sargı bezi ile bağlanır.

  Ölen kişinin sağ ayak başparmağına “Exitus Kartı” iliştirilir.

  Acil servis görevli personeli ölen kişiyi cesed torbasının içine alır. Ölen Hasta Morga İniş Tutanağı doldurulur ve morga götürür.

  Dosyanın Ex olarak kapatılması işlemleri muayenede görevli veri giriş görevlisince takip edilir ve tamamlanır.

 • Atık Yönetimi: Atıkların toplanması ve ayrıştırılması Ünite İçi Atık Yönetim Planı’ na göre yapılır.
 • Afet ve Yangın Durumları: Hastane Afet Planı’na uygun olarak hareket edilir.
 • Birim Temizliği: Birimin temizliği Hastane Temizlik Prosedürü ve Acil Servis Temizlik Planı’na uygun olarak yapılmakta olup Acil Servis Temizlik Takip Formu ile kayıt altına alınır.
 • Atık Envanteri: Bölüm bazında atıkların sınıflandırılması yapılmış olup  Bölüm Atık Planı’nda belirtilmiştir.

İLGİLİ KAYITLAR

Narkotik İlaç Kullanım ve Teslim Formu

Acil Servis Temizlik Planı Takip Formu

Beyaz Kod Olay Bildirim Formu

Hastane Afet Planı

Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi