T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Doğu VURALLI BAKKALOĞLUKişisel Bilgiler

Uzm. Dr.  Doğu VURALLI BAKKALOĞLU

Patoloji Uzmanı

 

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İst. Üni. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji İhtisası

Çalışmalar

 • Moleküler Patoloji Eğitimi ve Deneyimi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Moleküler Patoloji Laboratuarı

Kurslar ve Seminerler

 • Meme Patolojisi Kursu, İstanbul
 • Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi kursu, İstanbul
 • Kemik İliği Patolojisi kursu, Adana
 • Akciğer Patolojisi kursu, İstanbul
 • Gastrointestinal sistem patolojisi kursu, İstanbul
 • Nöropatoloji Kursu, İstanbul
 • 23rd Congress of the European Society of Pathlogy, Helsinki, Finlandiya
 • XXXI International Congress of the International Academy of Pathology and 28th Cognress of the European Society of Pathology, Köln, Almanya
 • 20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir
 • 24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon
 • 26. Ulusal Patoloji Kongresi ve 2. Ulusal Sistopatoloji Kongresi, Antalya
 • 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya

Projeler

 • “Malign mezotelyomada P16/CDKN2A delesyonunun tanısal değeri” – 2014 devam eden çalışma
 • “Ependimomlarda next-generation sequencing ile genetik yolaklar” – 2014 devam eden çalışma

Ödüller

 • Tabip Odası En iyi Tez Ödülü, İstanbul, 2016

  Fibrozisin eşlik ettiği myelodisplastik/ myeloproliferatif neoplaziler, fibrozisin eşlik ettiği myelodisplastik sendrom ve primer myelofibroz olgularında ASXL1 mutasyonu ve prognoza etkisi.

 • En iyi sözlü bildiri, 3.lük Ödülü- 24.Ulusal Patoloji Kongresi, 2014.  

            Vurallı Bakkaloğlu D, Batur Ş, Kepil N, Erdamar Çtin S.

          “Kolorektal karsinomlarda mikrosatellit instabilitenin klinikpatolojik parametrelerle ve BRAF mutasyonu ile ilişkisi: 156 olguluk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deneyimi

Yabancı Dil

 • İngilizce, Fransızca