T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

Op. Dr. Aylin ZORLUKişisel Bilgiler

 

Uz. Dr. AYLİN ZORLU

Kulak Burun Boğaz cerrahisi uzmanı

Eğitim

  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ihtisası

Çalışmalar

  • 1.İnternational İstanbul Otology / Neurootolgy Course
  • 3. Ulusal Rinoloji Kongresive Citras 21-25 Nisan 2007
  • 5. Vertigo Günleri 26 Nisan 2008
  • 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005  Antalya
  • 8.Masterclass Sempozyumu 28. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavra  Uygulamalı Diseksiyon kursu 2-4 Nisan 2008 istanbul

Yabancı Dil

  • İngilizce