T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

Op. Dr. Muhsin SALKAYAKişisel Bilgiler

Op. Dr. Muhsin SALKAYA

Göz Hastalıkları

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları İhtisası

Kurslar ve Seminerler

 •  Amerikan Oftalmoloji Kongresi
 • Avrupa Katarakt ve Refraktif Kongresi
 • 8. TOD Katarakt ve Refraktif Canlı Cerrahi Sempozyumu
 • Kış Sempozyumu “ Oküloplastik Cerrahide Yenilikler”
 • Ulusal Oftalmoloji Kongresi
 • “Optik Disk Ödemi ve Optik Atrofide Pratik Yaklaşım” Kursu
 • “Çocuklarda Refraksiyon Kursu”
 • “Bilgisayarlı Görme Alanı” Kursu
 • “Göz Ultrasonunun Esasları” Kursu”
 • “FFA (Göz Anjiyosu) Teknik ve Endikasyonları” Kursu
 • “Kornea Topografisi” Kursu
 • “Refraksiyon, Fundus, Lee-Hess Muayenesi” Kursu
 • “Temel Fako Cerrahisi” Kursu
 • Uludağ Oftalmoloji Günleri “Retina Dekolmanı Ve Tedavisi”
 • Bahar Sempozyumu “Son Yılda Oftalmolojideki Gelişmeler”
 • Ulusal Oftalmoloji Kongresi
 • Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu
 • Kış Sempozyumu ve Oftalmoloji Günleri
 • Ulusal Oftalmoloji Kursu “Makula Hastalıkları”
 • Bahar Sempozyumu “Genetik Ve Göz”
 • Ulusal Oftalmoloji Kongresi
 • “Uzun Süreli Kontakt Lens” Kursu
 • “Uvea Hastalıklarında Olgu Sunumları” Kursu
 • ”Fako Cerrahisinde Problemler Ve Çözümleri” Kursu
 • “Kombine Katarakt Cerrahisi”
 • “İleri Fako Teknikleri ve Özellikli Olgularda Fako” Kursu
 • İlk Yardım Eğitimi
 • Ulusal Oftalmoloji Kursu “Oftalmolojide Laser”
 • Fotodinamik Tedavi Kursu
 • Ulusal Oftalmoloji Kongresi
 • “Temel Fako” Kursu
 • “Fako Komplikasyonları”
 • “Özellikli Olgularda Fako” Kursu
 • Ulusal Oftalmoloji Kursu “Refraktif Cerrahide Yenilikler”
 • Uluslararası Lasik Konferansı Ve Kursu
 • Uluslararası Karadeniz Oftalmoloji Kongresi , BSOS
 • Uluslararası Lazer Cerrahisi Sempozyumu
 • Katarakt ve Lazer Cerrahisi Sempozyumu
 • Uulusal Oftalmoloji Kongresi
 • Katarakt ve Lazer Cerrahisi Sempozyumu
 • 1.Biyonik Göz Sempozyumu
 • Katarakt ve Lazer Cerrahisi Sempozyumu
 • Ulusal Oftalmoloji Kongresi
 • Katarakt ve Lazer Cerrahisi Sempozyumu
 • Katarakt ve Lazer Cerrahisi Sempozyumu
 • Ulusal Oftalmoloji Kongresi
 • Katarakt ve Lazer Cerrahisi Sempozyumu
 • Femtosaniye Lazerle Katarakt Cerrahisi
 • Nörooftalmoloji Sempozyumu
 • Ulusal Oftalmoloji Kongresi
 • Katarakt Ve Lazer Cerrahisi Sempozyumu
 • Diyabet Ve Göz Sempozyumu
 • 49. Türk Oftalmoloji Kongresi
 • TOD 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu

Yayınlar

 • Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığında Ritleng Yöntemiyle Silikon Entübasyon ( B.Yazıcı, M.Salkaya, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2002:11-2)
 • Amniyon Zar Transplantasyonu (M.Salkaya, M.Doğru,Türk Oftalmoloji Dergisi 2002;32:632-640)
 • Üst Gözkapağı Ptozisinde Konjonktiva-Müller Kası Rezeksiyonu ( B.Yazıcı, M.Salkaya, Türk Oftalmoloji Dergisi 2002;32:564-569)
 • Glokomda Drenaj İmplant Cerrahisi (H.Ertürk, M.Salkaya, MN Oftalmoloji 2003;10-1:33-36)
 • Sino-Orbital Fistüllerin Cerrahi Onarımı: İki Aşamalı Mukokutanöz Transpozisyon Flebi (B.Yazıcı, M.Salkaya,Türk Oftalmoloji Dergisi 2005;35:171-176)
 • Silicone Intubation With The Ritleng Method İn Children With Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction (Journal Of American
 • Association For Pediatric Ophthalmology And Strabismus , Volume 10, Issue 4 , Pages 328 - 332 B.Yazıcı, C . Akarsu, M,Salkaya)
 • Oral Azytromycin For The Treatment Of The Acute İnternal Hordeolum.(4.Th Eucornea, Amsterdam, 2013, Tongal S, Salkaya M, Öndeş F.)
 • Comparison Of The Visual İmprovements With Soft Keratoconus Lenses And Rigid Gas Permeable Lenses On The Same Keratoconus Patients (43. Congress Of European Contact Lens And Ocular Surface , Münih, 2013, Tongal S, Salkaya M, Kalender Ş)
 • Cigarette Smoking İn Keratoconus Patients. (31. Congress Of ESCRS, Amsterdam, 2013, Tongal S, Kalender Ş, Salkaya M.)
 • Sigara Ve Keratokonus ( 47. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, Antalya,2013, Can MA, Tongal S, Salkaya M.)
 • Aynı Keratokonus Hastasında Rigid Gas Permeable Ve Soft Toric Keratokonus Lenslerle Olan Görme Keskinliği Artışlarının Karşılaştırılması47. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 2013, Gedar E, Tongal S, Salkaya M)
 • Bir Pazar Günü Özel Bir Göz Hastanesine Başvurun Hastaların Analizi. (47. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 2013,Salkaya M, Tongal S, Öndeş F.)
 • Şalazyona Bağlı Gelişen Geri Dönüşümlü Görme Azlığı, Hipermetropi Ve Korneal Düzleşme. 47. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 2013, Salkaya M, Tongal S, Toprak Ün E.)

Yabancı Dil

 • İngilizce