T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

Kalite Politikamız


Kalite Yönetim Sisteminin, ulaşılması gereken bir hedeften daha çok, sürekli gelişme ve iyileşme gösteren bir süreç olduğu inancını, tüm çalışanlarımızın benimsemesini sağlayarak, kurumumuza hizmet kalite standartlarını yerleştirmek.