T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

İşçi Başvuru Duyurusu 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. maddesi ile 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin başvuru yapmış olan  ve kabul edilen personelin sınav tarihleri ve saatleri ekte sunulmuştur.

Yapılan İlan Tebliğ yerine geçmekte olup, ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

07.03.2018 tarihinde sürekli işçi kadrosu mülakatına girecek olan personelin sınav tarihi, sınav komisyonunun başka bir toplantıya katılacak olması sebebi ile 12.03.2018 tarihine ertelenmiş olup, güncel liste ektedir.

Not: Sınav saatine 30 dakika kala sınav yerinde hazır bulununuz.
Sınav Yeri: 2. Kat Başhekimlik

Personel Listesi İçin Tıklayınız...