Kalite Politikamız

Kalite Yönetim Sisteminin, ulaşılması gereken bir hedeften daha çok, sürekli gelişme ve iyileşme gösteren bir süreç olduğu inancını, tüm çalışanlarımızın benimsemesini sağlayarak, kurumumuza hizmet kalite standartlarını yerleştirmek.